วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ - เป็นผู้ผลิตท่อเหล็กระดับมาตรฐานสากล

พันธกิจ - พัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับระบบบริหารงานคุณภาพโดยสนับสนุนให้ทุกคนในทุกระดับงานมีส่วนร่วมในการพัฒนา

นโยบายการบริหาร

นโยบายการบริหารของเราคือ“เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการและสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรในสถานที่ทำงาน” โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ :

  • ปฏิบัติตามมาตรฐานสินค้าและข้อกำหนดของลูกค้าอย่างเคร่งครัด อันสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล
  • ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้าและบริการ
  • เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
  • มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการบริหารงานคุณภาพตามข้อกำหนดของISO และปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการบริหารงานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
  • ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพร่วมกัน
ความรับผิดชอบ
  • ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า
  • สร้างความมั่นใจและความพึงพอใจของลูกค้าในสินค้าและบริการ
  • ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารเพื่อสร้างความเป็นมิตรในสถานที่ทำงาน
  • สนับสนุนชุมชน สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด

45 หมู่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

Inside Thailand : 034-845438,034-845439,034-845440,034-845441

Outside Thailand : (+66) 86-366-3869 Or Line id : @thaipremiumpipe

Fax : (+66) 34-845-442

Email : contact@thaipremiumpipe.com

Top