Awards & Certification

Awards & Certification
ISO 9001: 2015: ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
ISO 14001:2015: ใบรับรองระบบจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS)
ใบรับรองจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) สำหรับเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง มาตรฐาน มอก.107-2561
  • บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด ได้รับการรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.17025-2561(ISO/IEC 17025 : 2017) ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด ได้ผ่านการตรวจสอบและอนุมัติโดย Underwriters Laboratories Inc สำหรับท่องานระบบน้ำ (Metallic Sprinkler Pipe)
ผู้นำเข้าและส่งออกระดับมาตรฐาน AEO (Authorized Economic Operator) โดยกรมศุลกากรไทย

บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด

45 หมู่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

Inside Thailand : 034-845-438-41

Outside Thailand : (+66) 86-366-3869

Fax : (+66) 34-845-442

Email : contact@thaipremiumpipe.com

Top