Awards & Certification

Awards & Certification
ISO 9001: 2015: ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
ISO 14001:2015: ใบรับรองระบบจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS)
ใบรับรองจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) สำหรับเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง มาตรฐาน มอก.107-2561
  • บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด ได้รับการรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.17025-2561(ISO/IEC 17025 : 2017) ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด ได้ผ่านการตรวจสอบและอนุมัติโดย Underwriters Laboratories Inc สำหรับท่องานระบบน้ำ (Metallic Sprinkler Pipe)
ผู้นำเข้าและส่งออกระดับมาตรฐาน AEO (Authorized Economic Operator) โดยกรมศุลกากรไทย
Steel Pipe for Automatic Fire Sprinkler Systems.
ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (ประจำปี 2563) และฉลลากคาร์บอนฟุตพริ้นผลิตภัณฑ์เหล็ก ตามแนวทางประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของประเทศไทย โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด

45 หมู่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

Inside Thailand : 034-845438,034-845439,034-845440,034-845441

Outside Thailand : (+66) 86-366-3869 Or Line id : @thaipremiumpipe

Fax : (+66) 34-845-442

Email : contact@thaipremiumpipe.com

Top