APPLICATIONS

ท่อเหล็กทรงกลม สี่เหลี่ยมผืนผ้า และสี่เหลื่ยมจตุรัส มีการใช้งานที่หลากหลายในด้านวิศวกรรม เช่น งานโยธา งานสถาปัตยกรรม งานขุดเจาะ งานนั่งร้าน งานโครงสร้างอาคารต่างๆ งานพาเลท งานชั้นวาง งานรั้ว งานท่อลำเลียง งานอุปกรณ์ความปลอดภัย งานระบบในอาคาร เป็นต้น

Request A Quote

Name *
Email *
Phone
Company Name *
 
How did you hear about us ? *
Email
Internet search
Advertisement
Friends
Other
Subject *
Message *
 

บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด

45 หมู่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

Inside Thailand : 034-845438,034-845439,034-845440,034-845441

Outside Thailand : (+66) 86-366-3869 Or Line id : @thaipremiumpipe

Fax : (+66) 34-845-442

Email : contact@thaipremiumpipe.com

Top