Awards & Certification

Awards & Certification
ISO 9001: 2015: ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
ISO 14001:2015: ใบรับรองระบบจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS)
ใบรับรองจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) สำหรับเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง มาตรฐาน มอก.107-2533


  • ใบอนุญาตรับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ ASTM A500: ท่อเหล็กทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส และสี่เหลี่ยมผืนผ้า สำหรับงานโครงสร้าง ออกโดย SIRIM QAS International, Malaysia
  • ใบอนุญาตรับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ MS 1862: ท่อเหล็กทรงกลมสำหรับงานโครงสร้าง ออกโดย SIRIM QAS International, Malaysia

  • ใบอนุญาตรับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ MS 863 (BS 1387): ท่อเหล็กกล้าสำหรับงานระบบแรงดัน ออกโดย SIRIM QAS International, Malaysia,

บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด ได้ผ่านการตรวจสอบและอนุมัติโดย Underwriters Laboratories Inc สำหรับท่องานระบบน้ำ (Metallic Sprinkler Pipe)
ผู้นำเข้าและส่งออกระดับมาตรฐาน AEO (Authorized Economic Operator) โดยกรมศุลกากรไทย

บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด

45 หมู่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

Inside Thailand : 034-845-438 Ext. 41

Outside Thailand : (+66) 86-310-2266

Fax : (+66) 34-845-442

Email : contact@thaipremiumpipe.com

Top